Bài giảng Địa lý vận tải

Bài giảng "Địa lý vận tải" trình bày những nội dung gồm: Chương 1 - Các hiện tượng thời tiết - các điều kiện khí tượng; Chương 2: Đường biển thế giới; Chương 3 - Các tuyến vận chuyển bằng đường biển trên thế giới; Chương 4 - Cảng biển; Chương 5 - Đặc điểm khí hậu vùng biển Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!