Bài giảng Diesel tàu thủy 1 - ĐH Hàng Hải

Cùng nắm kiến thức trong bài giảng "Diesel tàu thủy 1" thông qua việc tìm hiểu nội dung các chương sau: chương 1 sơ lược về động cơ đốt trong kiểu piston và nguyên lý làm việc, chương 2 môi trường công tác của chu trình thực tế, chương 3 chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong kiểu piston, chương 4 các quá trình công tác trong xi lanh động cơ, chương 5 các thông số chỉ thị và có ích của động cơ, chương 6 cấp nhiên liệu của động cơ diesel.