Bài giảng Đường lối quốc quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2

Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Đường lối quốc quốc phòng an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam: Phần 2 gồm có 5 bài, trình bày cụ thể như sau: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên quốc phòng; Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!