Bài giảng Giám sát thi công và nghiệm thu nền và móng công trình - TS. Lê Kiều

Bài giảng Giám sát thi công và nghiệm thu nền và móng công trình cung cấp cho người học những nội dung chính như: Đặc điểm của công tác giám sát thi công nền móng, móng trên nền đất tự nhiên, nền gia cố, thi công móng cọc, xây dựng ở vùng đồi núi. Mời các bạn cùng tham khảo.