Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 10: Nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo các tiết diện bê tông cốt thép

Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 10: Nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo các tiết diện bê tông cốt thép. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc chung, các tiết diện tính toán và tổ hợp nội lực, kiểm tra các tiết diện ngang, cấu tạo khung chịu lực, cấu tạo vách, lõi cứng.