Bài giảng Kết cấu nhà cao tầng: Chương 3 - TS. Nguyễn Hữu Anh Tuấn

Bài giảng Kết cấu nhà cao tầng: Chương 3 Các hệ thống kết cấu chịu tải trọng ngang, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ sàn phẳng và cột; hệ sàn phẳng, vách cứng và cột; hệ khung cứng; hệ vách đôi coupled shear walls; hệ ống với cột bố trí thưa;...Mời các bạn cùng tham khảo!