Bài giảng Khái niệm cơ bản về kiến trúc đô thị

Bài giảng Khái niệm cơ bản về kiến trúc đô thị tập trung vào hai vấn đề chính là cảnh quan kiến trúc đô thị và di sản kiến trúc. Mời các bạn cùng tìm hiểu bài giảng để nắm bắt nội dung thông tin chi tiết.