Bài giảng Khai thác thông tin vô tuyến điện hàng hải (GMDSS)

Bài giảng Khai thác thông tin vô tuyến điện hàng hải (GMDSS) cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản như sau: giới thiệu chung về hệ thống thông tin GMDSS; công ước quốc tế về thông tin vô tuyến điện trong hệ thống GMDSS; nghiệp vụ thông tin cấp cứu, khẩn cấp và an toàn; dịch vụ thông tin lưu động hàng hải trong hệ thống GMDSS; cước phí trong nghiệp vụ thông tin lưu động hàng hải;... Mời các bạn cùng tham khảo!