Bài giảng Khung gầm ô tô: Chương 1 - Bố trí chung trên ô tô

Chương 1 của bài giảng "Khung gầm ô tô" có nội dung chính nêu lên
cách bố trí chung trên ô tô, giúp các bạn biết được các quy định về yêu cầu, vị trí, kích thước của xe ô tô và hiểu rõ được các bộ phận cơ bản cấu thành một chiếc ô tô. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.