Bài giảng Kiến trúc dân dụng: Chương 4 - TS.KTS. Lê Thị Hồng Na

Bài giảng Kiến trúc dân dụng - Chương 4: Không gian kiến trúc, giới thiệu về không gian công năng, không gian giao thông, quan hệ con người và không gian kiến trúc. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kiến trúc.