Bài giảng Kỹ thuật điều khiển tự động: Chương 6 - ThS. Phan Văn Cường

Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 6: Tổng hợp hệ thống trình bày bài toán tổng hợp hệ thống, bộ điều khiển PID, các phương pháp tổng hợp bộ điều khiển PID, tổng hợp hệ thống trong không gian trạng thái.