Bài giảng Kỹ thuật thủy khí - Chương 5: Cơ sở lý thuyết thứ nguyên

Bài giảng "Kỹ thuật thủy khí - Chương 5: Cơ sở lý thuyết thứ nguyên" cung cấp cho người học các kiến thức: Mở đầu, lí thuyết thứ nguyên, các tiêu chuẩn tương tự, mô hình hoá từng phần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.