Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 10: Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ

Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 10: Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ" cung cấp cho người đọc các nội dung: Một số vấn đề lý luận về cán bộ và công tác cán bộ; nghiệp vụ công tác cán bộ của Đảng ở cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.