Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 11: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng

Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 11: Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng" cung cấp cho người đọc các nội dung: Vai trò, đặc điểm công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng; nguyên tắc và phương châm tiến hành công tác tư tưởng, nghiệp vụ công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.