Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 4: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới

Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 4: Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong điều kiện mới" cung cấp cho người học các kiến thức: Điều kiện mới và công tác xây dựng Đảng, phương hướng và giải pháp xây dựng Đảng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.