Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 7: Công tác Đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng

Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 7: Công tác Đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng" cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng, nghiệp vụ công tác Đảng viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.