Bài giảng Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 8: Công tác của cấp ủy Đảng ở cơ sở và của người bí thư

Bài giảng "Lý luận và nghiệp vụ công tác Đảng - Bài 8: Công tác của cấp ủy Đảng ở cơ sở và của người bí thư" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về cấp ủy và người bí thư; biện pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy và người bí thư. Mời các bạn cùng tham khảo.