Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - ThS. Trần Thọ Khải

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 Marketing mục tiêu của doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và ý nghĩa của Marketing mục tiêu ( Marketing S.T.P) đối với quản trị doanh nghiệp; Phân đoạn thị trường; Lựa chọn thị trường mục tiêu;...Mời các bạn cùng tham khảo!