Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - ThS. Trần Thọ Khải

Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 Chính sách phân phối cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát lý thuyết marketing phân phối, vận động hàng hoá; Các loại hình kênh phân phối; Khái quát lý thuyết thương mại; Nội dung chính sách phân phối tổng thể của doanh nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!