Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Cung ứng vật tư trong xây dựng

Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 5 - Cung ứng vật tư trong xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Khái niệm, nhiệm vụ cung ứng vật tư trong xây dựng; Nội dung công tác vật tư trong xây dựng; Các hình thức cung ứng vật tư; Dự trữ vật tư trong xây dựng; Xác định nhu cầu vật tư cho sản xuất, cho thu mua. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.