Bài giảng môn Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Giá xây dựng và hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng

Bài giảng "Kinh tế xây dựng: Chương 6 - Giá xây dựng và hạch toán sản xuất kinh doanh xây dựng" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Một số khái niệm về giá sản phẩm xây dựng; Những đặc điểm của việc định giá sản phẩm xây dựng; Các phương pháp hình thành giá sản phẩm xây dựng; Một số chỉ tiêu chi phí đầu tư xây dựng công trình theo từng giai đoạn; Hạch toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.