Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 4: Móng sâu

Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 4: Móng sâu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm; cấu tạo cọc bê tông cốt thép; cấu tạo đài cọc; đặc điểm làm việc của móng cọc; xác định sức chịu tải của cọc;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!