Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 5: Thi công cọc và công tác hố móng

Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 5: Thi công cọc và công tác hố móng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thi công móng cọc; thi công cọc khoan nhồi và barrette; thi công hố móng sâu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)