Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 6: Xây dựng công trình trên nền đất yếu

Bài giảng Nền móng công trình xây dựng - Chương 6: Xây dựng công trình trên nền đất yếu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm; các biện pháp về kết cấu công trình; các biện pháp về móng; các biện pháp xử lý, gia cố nền; các biện pháp thi công để xử lý nền;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!