Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 - Nguyễn Thị Thùy Vinh

Bài giảng Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô: Chương 1 do Nguyễn Thị Thùy Vinh gồm các nội dung chính như: Kinh tế học là gì, phương pháp nghiên cứu kinh tế học, kinh tế vĩ mô là gì,...Mời các bạn cùng tham khảo!