Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế - Học viện Ngân hàng

Bài giảng "Nguyên lý thống kê kinh tế" có nội dung trình bày những vấn đề lý luận chung của thống kê kinh tế - xã hội; quá trình nghiên cứu thống kê; phân tổ thống kê; các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội; dãy số thời gian và chỉ số. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.