Bài giảng Nhập môn cầu: Chương 3 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển (P2)

Nối tiếp nội dung phần 1 bài giảng "Nhập môn cầu - Chương 3: Một số cấu tạo chung của cầu", phần 2 trình bày các nội dung phần "Nối tiếp giữa đường và cầu" bao gồm: Đường bộ hành, lan can cầu, cấu tạo khe biến dạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.