Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Giới thiệu về hệ điều hành

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Giới thiệu về hệ điều hành" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu hệ điều hành, các thành phần chính của một hệ điều hành, phân loại hệ điều hành, lịch sử phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.