Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Kiến thức cơ sở

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Kiến thức cơ sở" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan thông tin, hệ thống đếm, biễu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống mã hoá, hệ thống tập tin (theo góc nhìn lập trình). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.