Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Xây dựng, phát triển và đánh giá thuật toán

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Xây dựng, phát triển và đánh giá thuật toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thuật toán, vai trò và chức danh trong nghiên cứu khoa học. Mời các bạn cùng tham khảo.