Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Xử lý bảng tính

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Xử lý bảng tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan bảng tính; phần mềm bảng tính, cấu trúc cơ bản, ứng dụng của bảng tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.