Bài giảng Nhiệt động học: Chương 1 - Nguyễn Thế Lương

Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 1 Những khái niệm cơ bản và trạng thái của môi chất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết bị nhiệt; Môi chất và hệ nhiệt động; Trạng thái của môi chất; Khí lý tưởng và khí thực; Quá trình và chu trình nhiệt động;...Mời các bạn cùng tham khảo!