Bài giảng Phương pháp số trong tính toán kết cấu: Chương 1 - TS. Nguyễn Ngọc Tuyển

Bài giảng "Phương pháp số trong tính toán kết cấu - Chương 1: Giới thiệu chung" trình bày khái niệm cơ bản về phương pháp số, phương pháp phần tử hữu hạn, trình tự phân tích bài toán theo Pp.PTHH,... Mời các bạn tham khảo.