Bài giảng Phương trình đạo hàm riêng: Phần 1 - Dư Đức Thắng

Bài giảng Phương trình đạo hàm riêng: Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Giới thiệu về phương trình đạo hàm riêng, Phương trình cấp 1; Mở đầu về phương trình cấp hai. Mời các bạn cùng tham khảo!