Bài giảng Phương trình đạo hàm riêng: Phần 2 - Dư Đức Thắng

Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Phương trình đạo hàm riêng: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Bài toán dây rung; Bài toán truyền nhiệt 1 chiều; Phương trình parabolic. Mời các bạn cùng tham khảo!