Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới: Chương 3

Bài giảng Quản lý dự án một nghề nghiệp mới Chương 3 Tổ chức dự án và các vấn đề trong quản lý dự án, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Cấu trúc tổ chức; Nhóm dự án; Lãnh đạo; Phương pháp giải quyết vấn đề; Quản lý xung đột. Mời các bạn cùng tham khảo!