Bài giảng Quản trị mạng: Chương 3 - Phan Thị Thu Hồng

Bài giảng chương 2 trình bày những nội dung liên quan đến quản trị Active Directory như: Quản trị người dùng và nhóm người dùng, chính sách (Group Policy, System Policy). Mời các bạn cùng tham khảo.