Bài giảng Quản trị thương hiệu 2 - Chương 4: Quản trị các thương hiệu toàn cầu

Bài giảng Quản trị thương hiệu 2 - Chương 4: Quản trị các thương hiệu toàn cầu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: xu hướng sản xuất địa phương, tiêu dùng toàn cầu; các cam kết sở hữu trí tuệ và chuỗi giá trị toàn cầu; nguyên tắc và nội dung cơ bản quản trị các thương hiệu toàn cầu;... Mời các bạn cùng tham khảo!