Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Truyền thông thương hiệu

Bài giảng Quản trị thương hiệu - Chương 5: Truyền thông thương hiệu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: truyền thông thương hiệu; các công cụ chủ yếu truyền thông thương hiệu; quy trình truyền thông thương hiệu; kỹ năng viết kịch bản và dựng hình quảng bá thương hiệu;... Mời các bạn cùng tham khảo!