Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Giới thiệu tài chính doanh nghiệp

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 giới thiệu tài chính doanh nghiệp. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Các loại hình doanh nghiệp, vai trò của các nhà quản trị tài chính, mục tiêu của công ty, tài chính doanh nghiệp là gì? tài chính doanh nghiệp và thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.