Bài giảng Thiết kế đường dây và trạm biến áp: Chương 3 - TS. Nguyễn Nhật Nam, TS. Huỳnh Quốc Việt

Chương 3: Thiết kế mạng phân phối. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Cấu trúc mạng phân phối, mạng phân phối trung thế, thiết kế mạng phân phối trung thế hình tia, thiết kế mạng phân phối hạ thế. Mời các bạn cùng tham khảo.