Bài giảng Thiết kế đường dây và trạm biến áp: Chương 4 - TS. Nguyễn Nhật Nam, TS. Huỳnh Quốc Việt

Chương 4: Máy biến áp. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan, tính toán phát nóng máy biến áp, quá tải của máy biến áp, các loại máy biến áp, tính toán và chọn công suất máy biến áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.