Bài giảng Thiết kế đường dây và trạm biến áp: Chương 5 - TS. Nguyễn Nhật Nam, TS. Huỳnh Quốc Việt

Chương 5: Sơ đồ nối điện của trạm biến áp, tính toán tổn thất và tính ngắn mạch. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Sơ đồ cấu trúc, sơ đồ nối điện trạm biến áp, tổn thất điện năng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.