Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng theo AASHTO 1998

Bài giảng Thiết kế nền mặt đường - Chương 5: Thiết kế kết cấu áo đường cứng theo AASHTO 1998. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: tính toán kết cấu áo đường cứng (bê tông xi măng) theo phương pháp của AASHTO 1998; ứng dụng thiết kế kết cấu áo đường cứng của AASHTO;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!