Bài giảng Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 5: Hệ thống cấp và thoát nước trong công trình

Bài giảng "Trang thiết bị kỹ thuật công trình - Chương 5: Hệ thống cấp và thoát nước trong công trình" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống cấp nước công trình, hệ thống thoát nước công trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.