Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - GV. Lê Thị Ái Nhân

Chương 4 của bài giảng trình bày các nội dung liên quan đến tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam; về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt các nội dung chi tiết.