Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 5 - GV. Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

Chương 5 của bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm có 2 nội dung chính, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.