Bài giảng Tương tác người máy: Chương 10 - Thiết kế trợ giúp

Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 10 - Thiết kế trợ giúp" trình bày các nội dung kiến thức về: Khái niệm, phân loại, qui trình thiết kế, đánh giá của thiết kế trợ giúp... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.