Bài giảng Tương tác người máy: Chương 8 - Hỗ trợ cài đặt giao tiếp người dùng - máy tính

Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 8 - Hỗ trợ cài đặt giao tiếp người dùng - máy tính" trình bày tổng quan về cài đặt giao tiếp người dùng - máy tính; Tìm hiểu về các thành phần của hệ thống Window; Lập trình ứng dụng; Sử dụng công cụ; Hệ quản trị tương tác ND (UIMS). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!