Bài giảng Vật liệu học - Chương 5: Ăn mòn vật liệu

Bài giảng "Vật liệu học - Chương 5: Ăn mòn vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phân loại dạng ăn mòn, ăn mòn hóa học, ăn mòn điện hóa, phương pháp chống ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.